Knihovna Akademie věd

V úvodu by se slušelo KNAV – tedy Knihovnu Akademie věd Nexttech.cz České republiky představit: jedná se o veřejnou výzkumnou instituci, jejímž úkolem je poskytovat vědecké informace. Nabízí výpůjční, informační, knihovnické, digitalizační a reprografické služby všem pracovištím Akademie věd ČR. Ale nejen to – tato univerzální vědecká knihovna poskytuje informace z oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu také studentům, vědeckým pracovníkům a široké veřejnosti.

woman-6026979_960_720

Vědeckou literaturu svým uživatelům připravuje jak v klasické, tedy tištěné formě, tak v elektronické úpravě. KNAV patří v naší zemi ke klíčovým institucím, které pořizují a zpřístupňují specializované elektronické informační zdroje. Knižní fond je zaměřen především na dokumenty s vědeckými informacemi, populárně naučné, bibliografické a encyklopedické, a vědeckou publikační činnost pracovníků AV ČR.

library-438389_960_720

Jaké konkrétní činnosti tedy do působnosti KNAV spadají, kromě již zmíněných?

 • digitalizace, tisk a kopírování
 • rešerše
 • mezinárodní výpůjčky
 • ošetřování knižních fondů
 • sběr a uchovávání dat
 • sběr, zpracovávání, uchovávání a šíření informací o vědeckém publikování v AV ČR
 • zajišťuje bezplatný online přístup k mnoha dokumentům, které publikují vědečtí pracovníci (open access)
 • sama provádí výzkum v oblasti vědeckých informací: „vytváření, implementace, poskytování informačních služeb a nástrojů pro výzkum a hodnocení jeho výsledků, a knihovědy (bibliografické zpracování cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16. – 18. století“.
 • zpracovává analytické soupisy starých tisků z vlastních fondů
 • provádí poradenskou a konzultační činnost a je centrem pro výuku a zvyšování odborné kvalifikace knihovnických a informačních pracovníků AV ČR
 • KNAV  také úspěšně rozvíjí mezinárodní spolupráci, organizuje, konference, odborná setkání, semináře a workshopy. U nás i v cizině spolupracuje s vysokými školami a vědeckými institucemi, a propaguje a popularizuje vědu

Knihovna Akademie věd České republiky sídlí na Národní třídě v Praze 1.